28 August 2017

Uṡvéi

Avän dal bån cafà, mo avän anc di gran bón uṡvéi par fèrel: pr eṡänpi avän la nòstra caftîra “Moka”, avän la mâchina “Bacchi” par fères in cà un esprès da gran profesionéssta e pò avän al maṡnén “Bacchi”, ch’l é cinén mo l é un bilén; avän i “Ibrik” da fèr al cafà ala tûrca. Pò dåpp avän di sirûp franzîṡ ch’i én l âs ed brésscla par fèr däl rizèt al cafà, mo anc un èter quèl: a n pòs brîṡa dscurdèrum i “Liquorini” ch’i én fât col Cafà Terzi, quall s intànnd! Vêrs al maiṡ ed dṡàmmber ai é anc quall da Nadèl, ch’l é stranpalè!