28 August 2017

Cûrs

Nuèter a sän stè stramèż ai prémm a fèr la scôla ed cafeterî, mo al dé d incû ormâi i én in trûp quî ch’i vôlen insgnèr: siché nuèter avän pròpi pinsè acsé che… a piantän lé es a n fän pió scôla!

Se chèṡo un quelcdón l avéss vójja d inparèr nòsc, l é méi ch’as dâga v­åuṡ, acsé a in dscurän e bôna lé. Intinimôd, par tótt i cliént a fän scôla es a dän däl consulänz a grètis: bâsta ch’i pèghen al cafà, defâti l é méi par tótt se al Caffè Terzi ch’i faràn pò låur al vgnarà pulidén.